لطفا کمی صبور باشید

آب و هوای سامویی

آب و هوای سامویی

Samuii Weather

آب و هوا سامویی در بیشتر اوقات سال خشک است و فصل باران فقط به ماه نوامبر محدود می شود.سامویی دو فصل دارد: یک فصل گرم و استوایی و یک فصل بارانی. در مناطقی مانند نقاط جنوبی تایلند، فصل باران شش ماه به طول می انجامد و فاصله بین ماه مه تا نوامبر را در بر می گیرد.  در واقع قرار گرفتن جزیره سامویی در بخش خوبی از خلیج تایلند باعث شده که این جزیره از باران های موسمی شدید دور باشد.

آب و هوای سامویی

 

دانش ما نتیجه تجربیات خوب و بد دیروز ماست فرهنگ ما و ماندگاری ما ایجاب می کند مشتری مداری سرلوحه کارهایمان باشد.